Osviežovač vzduchu

Neohodnotené
€1,02 €0,85 bez DPH
1-4 dní odošleme
Môžeme doručiť do:
29.5.2024

Sprej na osvieženie vzduchu. Neutralizuje pachy a príjemne prevonia priestor, mix vôní.

Detailné informácie

Podrobný popis

Sprej na osvieženie vzduchu. Neutralizuje pachy a príjemne prevonia priestor, mix vôní.

Klasifikácia v súlade s Nariadením EÚ č. 1272 / 2008Aerosol 1 H222, H229

Prvky označovania vsúlade snařízením č. (ES) č. 1272/2008

NEBEZPEČENSTVO H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť. P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití. P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 ° C. P211 Nestriekajte dootevřeného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. P261 Zabráňte vdychovaniu aerosólov. P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P501 Odstráňte obal ako nebezpečný odpad.

zloženie:

Nebezpečné látky: Indexové Č.EK č.CAS č.Registrační čísloObsah (% hm.) Klasifikacedle (ES) č. 1272 / 2008Butan601-004-00-40203-448-7106-97-8zatím nepřiděleno10-20Flam. Gas 1 H220Press. Gas H280Propan601-003-00-5200-827-974-98-6zatím nepřiděleno5-10Flam. Gas 1 H220Press. Gas H280Isobutan601-004-00-0200-857-275-28-5Zatím nepřiděleno5-10Flam. Gas 1 H220Press. Gas H280

Dodatočné parametre

Kategória: Drogéria
Hmotnosť: 0.31 kg
Objem: 300 ml

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: