Umývací prostriedok na riad, 5 l

Neohodnotené
€3,41 €2,84 bez DPH
1-4 dní odošleme
Môžeme doručiť do:
19.6.2024
Tekutý čistící prostředek na nádobí.

Detailné informácie

Podrobný popis

Tekutý čistící prostředek na nádobí, extra hustý.

Signální slovo (CLP ) :

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti ( CLP) :

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP ) :

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Složení :

Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli

(č. REACH 01-2119488639-16)*

1 – 2,6 %

Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli

(č. REACH 01-2119489428-22)

1 – 1,5 %

Dodatočné parametre

Kategória: Drogéria
Hmotnosť: 5 kg
Objem: 5 l

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: